close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
ضرب المثل های جهانی
loading...

تیزوب

گاهي دروغ همان کار را مي کند که يک چوب کبريت با انبار باروت مي کند.ضرب المثل آلماني  برخي افراد ارباب پول هستند و برخي برده آن!ضرب المثل روسي  به فرزندي كه پدرش را به دار آويخته اند از طناب سخن نگوييد.ضرب المثل اسکاتلندي  به گوش کمتر از چشم اعتماد کن.ضرب المثل ولزي   آدم عاقل فقط روزهاي طلايي را مي شمارد.ضرب المثل چک و اسلواکي  تا زماني که انسان سالم است حتي آب نوشابه اي است خوش طعم.ضرب المثل بلغارستاني   معني همه چيز دانستن هيچ ندانستن…

امیرحسین محمدحسینی بازدید : 729 سه شنبه 14 خرداد 1392 نظرات ()

گاهي دروغ همان کار را مي کند که يک چوب کبريت با
انبار باروت مي کند.

ضرب المثل آلماني
 
 برخي افراد ارباب پول هستند و برخي برده آن!


ضرب المثل روسي
 
 به فرزندي كه پدرش را به دار آويخته اند از طناب سخن
نگوييد.

ضرب المثل اسکاتلندي
 
 به گوش کمتر از چشم اعتماد کن.


ضرب المثل ولزي
 
 آدم عاقل فقط روزهاي طلايي را مي شمارد.


ضرب المثل چک و اسلواکي
 
 تا زماني که انسان سالم است حتي آب نوشابه اي
است خوش طعم.

ضرب المثل بلغارستاني
 
 معني همه چيز دانستن هيچ ندانستن است.


ضرب المثل ايتاليايي)
 
 زن فقط يک چيز را پنهان نگاه مي‌دارد آن هم چيزي
 است که نمي‌داند.

ضرب المثل انگليسي
 
 انسان عيوب خود را فقط از چشمان افراد ديگر
مي تواند ببيند.

ضرب المثل چيني
 
 زن و پرنده بدون آنکه به عقب برگردند، مي توانند ببينند


ضرب المثل فرانسوي
 
 اگر مي خواهي مزرعه خوشبختي را توسعه بدهي
خاک قلبت را هموار کن.

ضرب المثل چيني
 
 دست سياه را غالباً با دستکش سفيد پنهان مي دارند.


ضرب المثل اسپانيولي
 
 خنده خون سالم توليد مي کند.


ضرب المثل ايتاليايي
 
 حتي شکوه وعظمت يک رودخانه موقع ريختن به دريا
پايان مي يابد.

ضرب المثل روسي
 
 تا وقتي که زبان زنده است ملت نمرده است.


ضرب المثل چک و اسلواکي
 
 معجزات رخ مي داد اگر جوانان مي دانستند و پيران
مي توانستند!

ضرب المثل بلغارستاني
 
 تپه اي وجود ندارد که داراي سراشيبي نباشد.


ضرب المثل ولزي
 
 عشق چون آتش با دود شروع مي شود و با خاکستر
 تمام مي شود.

ضرب المثل تازي (عربي)
 
 در خانه اي که زن نباشد روشنايي نيست.


ضرب المثل چيني
 
 به فرزندي كه پدرش را به دار آويخته اند از طناب سخن
نگوييد.

ضرب المثل اسکاتلندي
 
 محبت و ترس با هم جمع نمي شوند.


ضرب المثل انگليسي
 
 کسي که اندرز ارزان را رد کند طولي نمي کشد که
 پشيماني را با قيمت گراني خريداري خواهد کرد.

ضرب المثل فرانسوي
 
 گذشته گذشت و آنچه مي آيد بر تو پوشيده است،
 آنچه را که در دست داري مغتنم شمر.

ضرب المثل هندي
 
 درستكار باش و از هيچ كس نترس.


ضرب المثل آلماني
 
 لقمه در دست همسايگان هميشه درشتتر به نظر
 مي آيد.

ضرب المثل روسي
 
 اگر مي خواهي گرم باشي بايد دود را تحمل کني.


ضرب المثل اسلواکي
 
 اگر زن گناه کرد، شوهرش معصوم نيست.


ضرب المثل ايتاليايي
 
 مار به همه جا ميرود ولي در داخل سوراخ خود راست
وارد مي شود.

ضرب المثل ارمنستاني
 
 يک گفت و شنود ساده با يک مرد عاقل به اندازه يک
ماه مطالعه ارزش دارد.

ضرب المثل چيني
 
 به هيچ کس به جز خودت و اسبت اعتماد نکن!


ضرب المثل يو گسلاوي
 
 کسي که به خيال خود مي خواهد فقط ضربه اي بزند
 ممکن است مرتکب قتلي شود.

ضرب المثل فرانسوي
 
 مهرباني «مي خزد» آنجا که نمي تواند راه برود.


ضرب المثل اسکاتلندي
 
 مردگان چشم زندگان را مي گشايند.


ضرب المثل اسپانيولي
 
 عجله، پدر ناكامي است.


ضرب المثل انگليسي
 
  آن کس که جرأت مبارزه در زندگي را ندارد، بالاجبار
 طناب دار را به گردن مي اندازد.

ضرب المثل چيني
 
 هر جا که آفتاب نيايد پزشک مي آيد.


ضرب المثل چک و اسلواکي
 
 عشق يعني ترس از دست دادن تو.


ضرب المثل ايتاليايي)
 
 زيستن يعني تلاش كردن.


ضرب المثل آلماني
 
 دنبال دو تا خرگوش مي دوي هيچ کدامشان را 
نمي گيري.

ضرب المثل روسي
 
 آنچه را زن بخواهد، خدا خواسته است.


ضرب المثل فرانسوي
 
 بدون عرق ريختن نمي توان به عسل دست يافت.


ضرب المثل يو گسلاوي
 
 اقامتگاه خود را دائم تغيير بده. زيرا لذت زندگي در تنوع
 است.

ضرب المثل تازي (عربي)
 
 اگر از تلاش دست برداري از زيستن هم دست
برداشته اي.

ضرب المثل چيني
 
 بت تراشها کمتر اطاعت بت را مي نمايند و کمتر با آنها
هستند، زيرا مي دانند که چه ساخته اند.

ضرب المثل هندي
 
 لئيم (بخيل) يک چشم دارد و جاه طلب کور است.


ضرب المثل ارمنستاني
 
 عاقل عفو مي کند و احمق فراموش مي کند.


ضرب المثل ايتاليايي
 
 كودك بمان تا بچه هايت هميشه دوستت داشته باشند.


ضرب المثل هلندي
 
  گفتار نيک نيکوست، ولي کردار نيک نيکو تر است.


ضرب المثل انگليسي
 
 حتي صد دزد هم قادر نيستند مردي را که لخت است
لخت کنند.

ضرب المثل چک و اسلواکي
 
 مرد شکست خورده طالب جنگ بيشتر است.


ضرب المثل فرانسوي
 
 بايد حريف را به کمک حريف ديگري بدام انداخت.


ضرب المثل ژاپني
 
 حقيقت و گل سرخ هر دو خار دارند.


ضرب المثل اسپانيولي
 
 در هر شوخي، حقيقتي نهفته است.


ضرب المثل روسي
 
 مانند يک دشمن چانه بزن و مانند يک دوست قيمتش
 را بپرداز.

ضرب المثل مجارستاني
 
 بدبختي در کنار خوشبختي ايستاده است.


ضرب المثل يوگسلاوي
 
 همه كساني كه به تو مي خندند دوست تو نيستند.


ضرب المثل آلماني
 
 اگر مردي خسيس باشد پسرش حتما به اسراف
خواهد پرداخت.

ضرب المثل چيني
 
 دل دروغ نمي گويد.


ضرب المثل هلندي
 
 زناشويي را ستايش کن اما زن نگير.


ضرب المثل ايتاليايي
 
 اگر چشم نبيند دل هم نمي خواهد.


ضرب المثل مجارستاني
 
 مرغان با تجربه را نمي توان با دانه به دام آورد.


ضرب المثل انگليسي
 
 روح زن و بادهاي بهاري پيوسته در معرض تغيير است.


ضرب المثل ژاپني
 
 پرده اشک را با سوالات پاره کن!


ضرب المثل تازي (عربي)
 
 حسادت اولين درس شيطان به انسان احمق است.


ضرب المثل فرانسوي
 
 بهتر است دوباره سؤال کني تا اينکه يکبار راه، اشتباه
بروي.

ضرب المثل آلماني
 
  اگر فقير با ثروتمند معاشرت کند ديگر شلوار هم
نخواهد داشت که به پا کند.

ضرب المثل چيني
 
 مادامي که «زبان» زنده است «ملت» نمرده.


ضرب المثل چک و اسلواکي
 
 عشق پاک و حقيقي چون مه است که نمي گذارد
 اطراف خوب ديده شود.

ضرب المثل اسپانيولي
 
 بر حذر باش از کسي که چيزي ندارد از دست بدهد.


ضرب المثل ايتاليايي
 
 روز و شب، منتظر هيچ كس نمي ماند.


ضرب المثل ژاپني
 
 حرف خوش، در آهنين را باز مي کند.


ضرب المثل يوگسلاوي
 
 پول بايد متعلق به انسان باشد نه آدم متعلق به پول.


ضرب المثل هندي
 
 مانند ابر بالا نرو تا مانند مه ناپديد نگردي.


ضرب المثل ماداگاسکاري
 
 برا ي يافتن زن مي ارزد كه يك كفش بيشتر پاره كني.


ضرب المثل چيني
 
 ميوه رسيده بخور و حرف راست بزن.


ضرب المثل هلندي
 
 مرحله اول بلاهت آن است که خود را عاقل بدانيم.


ضرب المثل بوسني
 
 طمع به همه چيز، از دست دادن همه چيز است.


ضرب المثل انگليسي
 
 كسي كه فقط به كمك ديگران چشم مي بندد گول
مي خورد.

ضرب المثل فرانسوي
 
 کسي که پول مي دزدد اعدام مي شود و کسي که
زمين مي دزدد شاه مي شود.

ضرب المثل ژاپني
 
 آنکس که در هر جا دوستاني دارد، همه جا را دوست
داشتني مي يابد.

ضرب المثل چيني
 
 آن که تهمت مي زند هزار بار مي کشد و قاتل فقط
يک بار.

ضرب المثل چيني
 
 دوستانت بايد مثل کتابهايي که مي خواني کم باشند
 و گزيده.

ضرب المثل انگليسي
 
 زن و گاو را از شهر خودت انتخاب کن.


ضرب المثل ايتاليايي
 
  چقدر زيادند راههايي که به قلب منتهي مي شوند.


ضرب المثل تازي (عربي)
 
 متنبه (آگاه و هوشيار) کردن بهتر از متنبه شدن است.


ضرب المثل بلژيکي
 
 چهار چيز است که بايد نسبت به آن بدگمان باشيد:
اسب، شب، رودخانه و جنگل.

ضرب المثل نيجريه اي
 
 اگر پول در جيب نداري عسل در دهان داشته باش.


ضرب المثل يوناني
 
 از آهسته رفتن مترس از بي حرکت ايستادن بترس.


ضرب المثل چيني
 
 هر کجا صرفه جويي هست در آن راستي و درستي
است.

ضرب المثل يوگسلاوي
 
 زمان دواي خشم است.


ضرب المثل آلماني
 
 انسان از پيروزي چيزي ياد نمي گيرد ولي از شکست
خيلي چيزها ياد مي گيرد.

ضرب المثل ژاپني
 
 خانه ات را براي ترساندن موش آتش نزن.


ضرب المثل فرانسوي
 
 اگر خواستي اختيار شوهرت را در دست بگيري اختيار
 شكمش را در دست بگير.

ضرب المثل اسپانيولي
 
 کسي که خانه ندارد، همسايه هم ندارد.


ضرب المثل ايتاليايي
 
  بيماري سواره مي آيد و پياده مي رود.


ضرب المثل بلژيکي
 
 حقيقت بهتر از طلاست.


ضرب المثل انگليسي
 
 اگر برادران با هم کار کنند کوه طلا مي شود.


ضرب المثل چيني
 
 کاهلان وقت فراغت ندارند.


ضرب المثل ژاپني
 
 عجيب ترين چيز در دنيا موفقيت احمق و شکست
داناست.

ضرب المثل تازي (عربي)
 
 وقتي تلخي در دل باشد هيچ شکري دهان را شيرين
نمي کند.

ضرب المثل اروپايي
 
  آنكه تهديد مي كند هميشه مي ترسد.


ضرب المثل فرانسوي
 
 حيوان به پا بسته مي شود و انسان به قولش.


ضرب المثل انگليسي
 
 آدم باهوش دردسرهاي بزرگ را به دردسرهاي کوچک
تبديل مي کند و دردسرهاي کوچک را از بين مي برد.

ضرب المثل چيني
 
  انسان با پرسيدن ياد مي گيرد.


ضرب المثل هلندي
 
 آنچه براي يک مرد حادثه است براي يک زن فاجعه است..


ضرب المثل ايتاليايي
 
  اگر شه (شاهي) تو را ترک نمي کند تو شه (شاهي)
را ترک کن.

ضرب المثل بلژيکي
 
 كار ريشه هاي تلخ و ميوه شيرين دارد.


ضرب المثل آلماني
 
 وقتي که آش از آسمان مي بارد گدا قاشق ندارد.


ضرب المثل دانمارکي
 
 از تلخي بيماري به شيريني سلامت مي توان پي برد.


ضرب المثل اسپانيولي
 
 از پيروزي، کمتر مي توان آموخت و از شکست، بسيار.


ضرب المثل ژاپني
 
 زن مطيع، فرمانرواي قلب شوهر است.


ضرب المثل انگليسي
 
 عشقي که توأم با حسادت نباشد دروغي است.


ضرب المثل آلماني
 
 کسي که غرور دارد حاضر است گم شود و راه را از
ديگران نپرسد.

ضرب المثل تازي (عربي)
 
 تندرستي، تاجي است بر سر انسان سالم ولي هيچ
کس جز يک بيمار اين تاج را نمي بيند.

ضرب المثل مصري
 
 اگر مي خواهيد دشمنان شما بر اسرار شما آگاه
نشوند رازها را به دوستان خود افشا نکنيد.

ضرب المثل چيني
 
 اگر رفيق نداري با عصاي خود مشورت کن.


ضرب المثل آلباني
 
 مانند علما حرف بزن و مانند توده حرف بزن.


ضرب المثل هندي
 
 كاغذ بردبار است.


ضرب المثل دانمارکي
 
 آخرين چيزي كه از دست مي رود، اميد است.


ضرب المثل ايتاليايي
 
 «ملاقات» آغاز جدايي است.


ضرب المثل ژاپني
 
 همه چيز را نمي شود در ترازو وزن کرد.


ضرب المثل هلندي
 
 زمان براي كسي كه مي تواند صبر كند هر دري را
مي گشايد.

ضرب المثل چيني
 
 انتخاب زن و تربوز (هندوانه) مشکل است.


ضرب المثل فرانسوي
 
 مرده بهترين فرد خانواده خويش است.


ضرب المثل مصري
 
 آنکه را خدا زن داد، صبر همه داده.


ضرب المثل آلماني
 
 عاليترين سلاح براي مغلوب کردن دشمن خونسردي
 است.

ضرب المثل انگليسي
 
 در موقع خريد پارچه حاشيه آن را خوب نگاه كن و در
 موقع ازدواج درباره مادر عروس تحقيق كن.

ضرب المثل آذربايجاني
 
 مجازات دروغگو اين است که حتي موقعي که حرف
راست مي زند کسي باورش نمي کند.

ضرب المثل عبري
 
 راستي يگانه سکه ايست که همه جا قيمت دارد.


ضرب المثل چيني
 
 تملق مثل سايه است: هم انسان را بزرگ ميكند هم
كوچك.

ضرب المثل دانمارکي
 
 از خاندان ثروتمند اسب بخر و از خانواده فقير زن بگير.


ضرب المثل استوني
 
  مرگ همان قدر قطعي است که زندگي قطعي نيست.


ضرب المثل اسپانيولي
 
  انديشه ي گوينده از گفتارش مهم تر است.


ضرب المثل لاتيني
 
 در برابر آن کس که عسل روي زبان دارد، از کيف پولت
محافظت کن.

ضرب المثل آلماني
 
 چيزهاي گذشته ديروز مردند، چيزهاي آينده امروز به
 دنيا آمده اند.

ضرب المثل چيني
 
 هيچ کس را وادار به دو کار نکن، جنگيدن و زن گرفتن.


ضرب المثل تازي (عربي)
 
 اندرز دادن خوب است ولي درمان كردن بهتر.


ضرب المثل فرانسوي
 
 دست را نبايد بريد بايد بوسيد.


ضرب المثل آذربايجاني
 
 شکم خالي گوش ندارد.


ضرب المثل استوني
 
 خدا روي خطوط کج و معوج راست و مستقيم
مي نويسد.

ضرب المثل برزيلي
 
 ظلمتي مانند ناداني وجود ندارد.


ضرب المثل مصري
 
  انسان بايد با ديگران کم و با خودش زياد حرف بزند.


ضرب المثل دانمارکي
 
 ممکن است که به «حقيقت » تو سري زد ولي هرگز
نمي توان خفه اش کرد!

ضرب المثل لاتيني
 
 اگر سنگي پرتاب کني دست خودت درد مي گيرد.


ضرب المثل هندي
 
 ضربات کوچک درختان بزرگ را از پاي در مي آورند.


ضرب المثل انگليسي
 
 اگر چه در جنگل زندگي مي کني ولي قدر چوب را بدان.


ضرب المثل چيني
 
 نور براي ديگران مي درخشد نه براي خودش.


ضرب المثل اسپانيولي
 
 اگر مار را مي کشي، بچه اش را هم بکش.


ضرب المثل فرانسوي
 
 كسي كه حرف مي زند مي كارد و آن كه گوش
مي دهد درو مي كند.

ضرب المثل آرژانتيني
 
 خشم بد بختي است.


ضرب المثل کيکويو
 
  كسي كه خوب فكر مي كند نياز نيست زياد فكر كند.


ضرب المثل آلماني
 
 اعمال نيک را روي سنگ ثبت کن و اعمال بد را روي
برف.

ضرب المثل استوني
 
 زن عاقل با داماد " بي پول " خوب مي سازد.


ضرب المثل انگليسي
 
 آنکه بيشتر مي داند بيشتر شک مي کند.


ضرب المثل لاتيني
 
  در را طوري ببند که بتواني بازش کني.


ضرب المثل دانمارکي
 
 زرنگي زياد جوانمرگي مي آورد.


ضرب المثل آذربايجاني
 
 كلمات حباب آبند و اعمال قطره طلا.


ضرب المثل شرقي
 
 آنکه تندرستي دارد اميد دارد، و آنکه اميد دارد همه 
چيز دارد.

ضرب المثل تازي (عربي)
 
 ابله هميشه دنبال ابله بزرکتر مي گردد که او را
تحسين کند.

ضرب المثل چيني
 
 کسي که يکبار مي دزدد، هميشه خواهد دزديد.


ضرب المثل اسپانيولي
 
 روزي که صبر در باغ زندگيت برويد به چيدن ميوه ي
پيروزي اميدوار باش.

ضرب المثل آلماني
 
  اگر همه مثل هم فکر کنند اجناس در بازار کهنه و
پوسيده مي شد.

ضرب المثل هندي
 
 خانه روي زن قرار دارد نه روي زمين.


ضرب المثل مونته نگرويي
 
 يگانگي هدف، دوستي ايجاد مي کند.


ضرب المثل لاتيني
 
 بهترين دوستان آدم انگشتان او هستند.


ضرب المثل انگليسي
 
 صلح پول توليد ميکند و پول آتش جنگ را بر مي افروزد.


ضرب المثل فرانسوي
 
 عادت حس ششمي است که بر تمامي حواس غلبه
مي کند.

ضرب المثل تازي (عربي)
 
 عشق كهنه رنگ مي بازد.


ضرب المثل ليتواني
 
 چاي سرد و برنج را مي توان تحمل کرد ولي نگاه سرد
و سخن سرد قابل تحمل نيست.

ضرب المثل چيني
 
 حسود تصور مي کند چنانچه پاي همسايه اش بشکند
او بهتر راه تواند رفت.

ضرب المثل دانمارکي
 
 دهان مقياس دل است.


ضرب المثل استوني
 
 خوشي و اندوه چرخي است که دايم در گردش است.


ضرب المثل مونته نگرويي
 
 اسلحه زن اشک اوست.


ضرب المثل گرجستاني
 
 هيچ چيز آسان تر از فريب دادن يک فرد درستکار نيست.


ضرب المثل اسپانيولي
 
 ضايع ترين روز، روزي است که نخنديده ايم.


ضرب المثل فرانسوي
 
 کسي که خود را هنگام پيروزي کنترل مي کند، به
پيروزي مجدد نايل مي گردد.

ضرب المثل لاتيني
 
 تا از پل نگذشته اي خرس را دايي بخوان.


ضرب المثل آذربايجاني
 
 به زن لال هم اگر راز خود را بسپاري فاش خواهد شد.


ضرب المثل انگليسي
 
 موقعي که دهانت مي خورد بگذار با شکمت مشورت
کند.

ضرب المثل چيني
 
 کسي که زياد حرف مي زند، زياد هم دروغ مي گويد.


ضرب المثل ليتوني
 
 از آنچه به آساني به دست آمده بد نگهداري مي شود.


ضرب المثل آلماني
 
 مشورت با کسي کن که تو را به گريه مي اندازد نه با
کسي که تو را مي خنداند.

ضرب المثل تازي (عربي)
 
 براي آدم گرسنه نان شيرين تر از عسل است.


ضرب المثل لاتيني
 
 اشکي که در نتيجه غم ريخته شود پاکترين آب است.


ضرب المثل فلسطيني
 
 وقتي در دل جا باشد، در خانه هم جا است.


ضرب المثل دانمارکي
 
 كاري كه گرگ به زور مي كند روباه به حيله از پيش
مي برد.

ضرب المثل انگليسي
 
  کسي که صدقه مي دهد يک دانه مي کارد و هزار
دانه درو مي کند.

ضرب المثل ترکي
 
 با قرض اگر داماد شدي با خنده خداحافظي كن.


ضرب المثل آلماني
 
 وعده که کردي مقروض مي شوي، مقروض که شده
وعده مي کني.

ضرب المثل فرانسوي
 
 مردان در اوقات خوشبختي نسبت به ساير افراد
 همدردي نشان مي دهند و زنان در اوقات بدبختي.

ضرب المثل چيني
 
 شوهر به مرد کن نه به پول.


ضرب المثل انگليسي
 
 خروس نمي تواند از دوستي با روباه نفع ببرد.


ضرب المثل گرجستاني
 
 كسي كه از مرگ مي ترسد از زندگي لذت نتواند برد.


ضرب المثل اسپانيولي
 
 كسي كه مي خواهد درو كند بايد بكارد.


ضرب المثل آلماني
 
 اگر زني خواست كه تو بخاطر پول همسرش شوي با
او ازدواج كن اما پولت را از او دور نگه دار.

ضرب المثل ترکي
 
 حتي شيطان نمي داند که زنان چاقوهاي خود را کجا
تيز مي کنند.

ضرب المثل ليتواني
 
 « مردگان» بهترين مشاورانند.


ضرب المثل لاتيني
 
 كسي داناست كه مي داند هيچ نمي داند.


ضرب المثل فلسطيني
 
 افسانه پلي است که به حقيقت منتهي مي شود .


ضرب المثل تازي (عربي)
 
 هيچ وقت بيش از زمانيکه سر و کارمان با احمق است
احتياج به هوش زياد نداريم.

ضرب المثل چيني
 
 آدم موفق کسي است که نگذارد آشيانه غم بر بالاي
سرش بسازند.

ضرب المثل هندي
 
  اسراف نکن نيازمند خواهي شو. 


ضرب المثل انگليسي
 
 زن و آينه همواره در معرض خطر هستند، بايد مواظب
 آنها بود.

ضرب المثل فرانسوي
 
 کسي که به تو سخن چيني مي کند از تو نيز سخن
چيني خواهد کرد.

ضرب المثل ترکي
 
 يک دوست خوب را با هر دو دستت نگاهدار.


ضرب المثل آفريقايي
 
 سرزنش بجا بهتر از تعريف بي جاست.


ضرب المثل اسپانيولي
 
 خدا شر را آفريد تا جهنم خالي نباشد.


ضرب المثل گرجستاني
 
 ولو طلا ببارد، عاشق هرگز ثروتمند نمي شود.


ضرب المثل دانمارکي
 
 بدبختي آن نيست که مي توان از آن بر حذر بود، بلکه
 آن است که گريزي از آن نيست.

ضرب المثل چيني
 
 تملق سم شيرين است.


ضرب المثل آلماني
 
 شمشير عدالت غلاف ندارد.


ضرب المثل فرانسوي
 
 يک پدر به پنج کودک نان مي دهند ولي پنج کودک به
يک پدر نان نمي دهند.

ضرب المثل ليتواني
 
 بي جواب گذاشتن هم خود جوابي است.


ضرب المثل انگليسي
 
 حقيقت تلخ بهتر از يك دروغ شيرين است.


ضرب المثل آفريقايي
 
  پايان جدايي ملاقات مجدد است.


ضرب المثل ترکي
 
 مکافات «لنگ» است ولي بالاخره فرا مي رسد.


ضرب المثل تازي (عربي)
 
 هنگامي که خشم حرف مي زند عقل چهره خود را
مي پوشاند.

ضرب المثل چيني
 
 كسي كه به جلوي ريش نگاه نمي كند عقب مي ماند.


ضرب المثل اسپانيولي
 
 اگر خواستار زندگاني شرافت مند هستيد بايد
خويشتن را فراموش کنيد.

ضرب المثل روسي
 
 معايب ديگران معلمان خوبي هستند.


ضرب المثل آلماني
 
 محنت، محک دوستي.


ضرب المثل برمه يي
 
 ريشه تمام نزاعها سه چيزند: زر (طلا)، زن، زمين.


ضرب المثل هندي
 
 بگو با چه کسي دوست هستي تا بگويم چگونه کسي
هستي. (فارسي: تو اول بگو با کي يا زيستي 
تا من بگويم که تو کيستي)
ضرب المثل انگليسي
 
 كلمات طلايي، درهاي آهني را مي گشايد.


ضرب المثل ترکي
 
 تاك (درخت انگور) را از خاك خوب و دختر را از مادر خوب
 و اصيل انتخاب كن.

ضرب المثل چيني
 
 شيطان روي زبان افرادي است که تهمت مي زنند و
در گوش کساني که گوش مي دهند.

ضرب المثل دانمارکي
 
 خوب آن است كه پايانش بخوبي ختم شود.


ضرب المثل شيلي
 
  يك ساعت بامداد بهتر از دو ساعت شب است.


ضرب المثل آفريقايي
 
 ازدواج زودش اشتباه بزرگي و ديرش اشتباه بزرگتري
 است.

ضرب المثل فرانسوي
 
 اگر مي خواهي زياد عمر کني در جواني پير بشو.


ضرب المثل اسپانيولي
 
 کسي که از احمق تعريف کند احمق تر از اوست.


ضرب المثل فرانسوي
 
 پرنده را از پروازش مي شناسند.


ضرب المثل روسي
 
 متملقين شبيه دوست هستند هم چنان كه گرگان
شبيه سگان اند.

ضرب المثل چيني
 
 مهرباني مانند بذر گندم كاشتن است و بعد افزايش
مي يابد.

ضرب المثل آفريقايي
 
 عاقل زبانش را در قلب و احمق در دهان جاي داده.


ضرب المثل پاکستاني
 
 ميخ مي تواند نعل را نجات دهد، نعل مي تواند اسب
را نجات دهد، اسب مي تواند سوار را نجات دهد و
سوار مي تواند مملکتي را نجات دهد.
ضرب المثل ترکي
 
 اگر درباره دوست خواستي قضاوت کني احمقي بيش
نيستي، زيرا اگر غلط گفته باشي گناهي است
نابخشودني و اگر راست گفته باشي چرا او را به
 دوستي خود برگزيده اي ؟     ضرب المثل تازي (عربي)
 
 بعضي ها به پشه وسواس نشان مي دهند و شتر را 
مي بلعند.

ضرب المثل انگليسي
 
 مهم نسيت چند نفر را خشنود کني؛ مهم آن است
چه نوع افرادي را خشنود ميسازي.

ضرب المثل آلماني
 
 کسي که خار مي کارد نبايد پياده راه برود.


ضرب المثل اسپانيولي
 
  هميشه دزدي وجود دارد که دزد ديگر را غارت کند.


ضرب المثل چيني
 
 زخم خود را با خون ديگري درمان نبايد کرد.


ضرب المثل دانمارکي
 
 کسي که زن ثروتمند بگيرد آزادي خود را فروخته است.


ضرب المثل آلماني
 
 تکرار، مادر يادگيريست.


ضرب المثل روسي
 
 عاقل آنچه را نمي داند نمي گويد، نادان نمي داند چه
مي گويد.

ضرب المثل ترکي
 
 عشق را نمي توان با پنهان كردن پنهان كرد.


ضرب المثل اروگوئه
 
 زندگي پيازي است که انسان در حال اشک ريختن
 پوستش را مي کند.

ضرب المثل فرانسوي
 
 خورشيد غروب ميکند ولي خطر هرگز غروب نمي کند.


ضرب المثل آفريقايي
 
 او را مي زنم که تو را بترسانم. 


ضرب المثل انگليسي
 
 كسي موفق مي شود كه خسته نمي شود.


ضرب المثل پرتغالي
 
 تو ارباب سخناني هستي که نگفته اي ولي
حرف هايي که زدي ارباب تو هستند.

ضرب المثل تازي (عربي)
 
 اگر مي خواهي بداني چه بوده اي بنگر که چه هستي.


ضرب المثل چيني
 
 كسي كه به خاطر عشق زندگي مي كند بايد در اندوه
 به سر ببرد.

ضرب المثل اسپانيولي
 
 کسي که پولش را به دوستش وام ميدهد هم پول را
از دست ميدهد هم دوستش را.

ضرب المثل فرانسوي
 
  ازدواج مثل يك هندوانه است كه گاهي خوب مي شود
 و گاهي هم بسيار بد.

ضرب المثل اسپانيايي
 
 به اميد شانس نشستن همان و در بستر مرگ
خوابيدن همان.

ضرب المثل آلماني
 
  ممکن است دروغ يک سال بدود ولي راستي در يک
روز از او جلو مي افتد.

ضرب المثل آفريقايي
 
 خيلي کم و خيلي زياد همه چيز را ضايع مي کند.


ضرب المثل دانمارکي
 
  با بردباري علف تبديل به شير مي شود.


ضرب المثل چيني
 
 کسي که در برابر حسود طاقت بياورد و خونسرد باشد،
يا خيلي خوش قلب است و يا از آهن ساخته شده
است.
ضرب المثل انگليسي
 
 سير نمي تواند سخنان گرسنه را بفهمد.


ضرب المثل مونتونگرويي
 
 شبها همه گربه ها خاکستريند.


ضرب المثل روسي
 
 سکوت هرگز اشتباه نمي کند و هر چه طولاني تر
 باشد، بهتر قضاوت مي کند.

ضرب المثل هندي
 
 شنا کردن را در عميق ترين نقطه ياد بگير.


ضرب المثل آفريقايي
 
 يک لحظه اشتباه يک عمر اندوه به بار مي آورد.


ضرب المثل چيني
 
  با پولت نمي تواني خودت را بشناسي. بدون پول،
هيچکس قادر به شناختن تو نيست.

ضرب المثل اسپانيايي
 
 صاعقه به قلل بزرگ اصابت مي کند.


ضرب المثل فرانسوي
 
 يا حرفي بزن که از خاموشي بهتر باشد يا خاموش باش.


ضرب المثل يوناني
 
 سند پاره مي شود، ولي قول پاره نمي شود.


ضرب المثل آلماني
 
  يک متر يک متر سخت است ولي يک سانت يک سانت
مثل آب خوردن است.

ضرب المثل انگليسي
 
 مسکو يکباره ساخته نشده است.


ضرب المثل روسي
 
 وقتي تقوا و پرهيزكاري در قلب راه پيدا كند در سرشت
هم زيبايي به وجود مي آيد.

ضرب المثل چيني
 
 لگد بهتر ار طعنه است.


ضرب المثل فرانسوي
 
 «مرگ» آخرين پزشک است.


ضرب المثل سوئدي
 
  تا وقتي در رودخانه هستي به بچه هاي تمساح توهين
نکن.

ضرب المثل آفريقايي (ليبريايي)
 
 بدي اشخاص احمق، هم تراز نيکي اشخاص عاقل
 است.

ضرب المثل اسپانيايي
 
 آن کس فقير است که حرص و آز دارد نه آن کس که
چيزي ندارد.

ضرب المثل انگليسي
 
  قلوب گنجينه اسرارند و لبها قفل هاي آن و زبان 
کليدهايش.

ضرب المثل تازي (عربي)
 
 زخمي که دوست وارد مي کند هرگز التيام نمي يابد.


ضرب المثل کنيايي
 
 ماهيگير ها همديگر را از دور مي بينند.


ضرب المثل روسي
 
 با ثروت مي توان بر شياطين فرمانروايي کرد. بدون
 ثروت حتي نمي توان بره اي را احضار کرد.

ضرب المثل چيني
 
 آدم يا بايد چکش باشد يا سندان.


ضرب المثل آلماني
 
  ثروت چون شبنم در آفتاب است.


ضرب المثل آفريقايي
 
 کفش سياه نشانه دل سياه نيست.


ضرب المثل سوئدي
 
 زني سعادتمند است كه مطيع " شوهر"  باشد.


ضرب المثل يوناني
 
 بهترين کلمه سخني است که بايد گفته شود.


ضرب المثل اسپانيايي
 
 خوب آن است که پايانش خوب باشد.


ضرب المثل انگليسي
 
 قلب انسان طبيعتا عادل است.


ضرب المثل چيني
 
 يگانه مرد خوشبخت کسي است که تصور مي کند
 خوشبخت است.

ضرب المثل فرانسوي
 
 کمي لياقت، جوهر توانايي در موفقيت است.


ضرب المثل آلماني
 
  صبر کوه را هم از جا مي کند.


ضرب المثل چيني
 
 براي اين که زندگي زناشويي آرام باشد، شوهر بايد
کر و زن بايد کور باشد.

ضرب المثل اسپانيايي
 
 تا مرگ از نفس کشيدن سير نخواهي شد.


ضرب المثل روسي
 
  رودخانه خالي غرشي ندارد.


ضرب المثل کنيايي
 
  اگر چه دريا آرام مي باشد، ممکن است تمساحي در
زير آب کمين کرده باشد.

ضرب المثل آفريقايي
 
 زنگ، آهن را مي خورد و حسادت قلبت را.


ضرب المثل فرانسوي
 
 تنبل خوشبخت نمي شود.


ضرب المثل انگليسي
 
  اگر از ديگران نفرت داري خودت را اصلاح کن.


ضرب المثل تازي (عربي)
 
 آنچه زندگي مي بخشد مرگ پس مي گيرد.


ضرب المثل سوئدي
 
 آن کس که خير مي کند بايد سکوت کند و آن کس که
به او خير مي رسد حق سخن با اوست.

ضرب المثل اسپانيايي
 
 زن و شوهر اگر يکديگر را بخواهند در کلبه ي خرابه
هم زندگي مي کنند.

ضرب المثل آلماني
 
  گذشته را بايد بدانيد تا آينده را بدانيد.


ضرب المثل چيني
 
 پيش از آنکه کسي را به کار بگماري درباره دستمزدش
 با او سخن بدار.

ضرب المثل آفريقايي
 
 همه کس قوم و خويش آدم ثروتمند است.


ضرب المثل يوناني
 
 کسي که از گرگ مي ترسد وارد جنگل نمي شود.


ضرب المثل روسي
 
 يك متر طلا نمي تواند يك متر از وقت را بخرد.


ضرب المثل چيني
 
 وقتي غرور از جلو گام بر مي دارد بدبختي از پشت
سر مي آيد.

ضرب المثل فرانسوي
 
 ازدواج بشقابي است که روي آن پوشيده است.


ضرب المثل سوئيسي
 
 زبانت را نگاه دار تا دوستت را نگاه داري .


ضرب المثل هندي
 
 موقعي که متولد شدم گريستم و هر روز نشان
مي دهد چرا گريستم.

ضرب المثل اسپانيايي
 
 مهرباني هاي کوچک را فراموش نکن و تقصيرات
کوچک را به ياد نداشته باش.

ضرب المثل چيني
 
 وقتي انسان سقوط کند، تمام دنيا از رويش مي گذرد.


ضرب المثل سوئدي
 
 کلاغ چشم کلاغ را در نمي آورد.


ضرب المثل روسي
 
 آنچه يکي را نوش (عسل) ديگري را نيش است.


ضرب المثل انگليسي
 
 اگر خواستي کسي را سعادتمند کني ثروت او را زياد
نکن، بکوش تا خواسته هاي او را کم کني.

ضرب المثل تازي (عربي)
 
 حتي بهترين چوب ممکن است گرفتار موريانه گردد.


ضرب المثل آفريقايي
 
 معجزات سراغ کساني مي آيند که باورش دارند.


ضرب المثل فرانسوي
 
 مردي که کوه را از ميان برداشت، کسي بود که شروع
 به برداشتن سنگ ريزه ها کرد.

ضرب المثل چيني
 
 درخت دانش با اشک آبياري مي شود.


ضرب المثل سوئيسي
 
 شوخي بايد زبان گوسفند داشته باشد نه دندان سگ.


ضرب المثل آلماني
 
  مردم به سخنان مرد پولدار هميشه گوش مي کنند.


ضرب المثل چيني
 
 به کار دشوار حمله کن گويي آسان است و به کار آسان .
روي بياور، گويي دشوار است.

ضرب المثل اسپانيايي
 
 حسود به طرف ديگران تير مي افکند و خود را زخمي
مي کند.

ضرب المثل سوئدي
 
 اشتها وقت غذا خوردن مي آيد.


ضرب المثل روسي
 
 کسيکه در خود آتش ندارد نمي تواند ديگران را گرم کند.


ضرب المثل آلماني
 
 هنگام ازدواج بيشتر با گوش هايت مشورت كن تا با
چشم هايت.

ضرب المثل آلماني
 
 مردي که کوه را از ميان برداشت، کسي بود که شروع
 به برداشتن سنگريزه ها کرد.

ضرب المثل چيني
 
 هر کس نگهبان شراف خويش است.


ضرب المثل فرانسوي
 
 زبان رام شده، پرنده نادري است.


ضرب المثل سوئيسي
 
 حرف مانند تير است، همين که پرتاب شد هيچ وقت به
 کمان بر نمي گردد.

ضرب المثل تازي (عربي)
 
 شادي شکر زندگي است.


ضرب المثل آلماني
 
 لذتهاي ما سطحي و دردهاي ما عميق است.


ضرب المثل چيني
 
 سختي و همواري را با هم پذيرا شو.


ضرب المثل انگليسي
 
 روي درياي آرام همه دريانورد هستند.


ضرب المثل سوئدي
 
 کسي که با شير سوخته به آب خنک هم فوت مي کند.


ضرب المثل روسي
 
 بر الاغ اگر پالان زرين هم بنهي باز هم الاغ است.


ضرب المثل آفريقايي
 
  آن کس که به پدر احترام گذارد عمر طولاني خواهد
داشت.

ضرب المثل فرانسوي
 
 شرهاي سه‌گانه عبارتند از: آتش، طوفان، زن.


ضرب المثل يوناني
 
 افتادن در گل و لاي ننگ نيست، ننگ در اين است که
 در همان جا بماني.

ضرب المثل آلماني
 
  به سختي ميتوان در يک سال يک دوست پيدا کرد ولي
 به ساعتي مي توان دوستي را آزرده خاطر کرد و از
دست داد.
ضرب المثل چيني
 
 بدبخت ترين کس، کسي نيست که دوست ندارد، بله
کسي است که دشمن ندارد.

ضرب المثل اسپانيايي
 
  گفتار آيينه کردار است.


ضرب المثل فرانسوي
 
 قدر دو چيز فقط موقعي دانسته مي شود که از دست
مي دهيم، تندرستي و جواني.

ضرب المثل تازي (عربي)
 
 براي آغاز معامله دو نفر لازم هستند و براي به هم
زدن معامله يک نفر.

ضرب المثل اتازوني
 
  يک کليد طلايي به هر دري مي خورد.


ضرب المثل لهستاني
 
 براي مردم مهم نيست که زن بگيرد يا نگيرد، زيرا در
هر دو صورت پشيمان خواهد شد.

ضرب المثل يوناني
 
 مهر ميهن پاکترين عشق هاست.


ضرب المثل سوئدي
 
 با صبر و بردباري برگ كوت تبديل به پيراهن ابريشمي
مي شود.

ضرب المثل چيني
 
 بدون دوستان به سر بردن برتر از داشتن دشمنان است.


ضرب المثل آلماني
 
 زبان من دشمن من است.


ضرب المثل روسي
 
 به جايي که کوزه خودت رو گذاشته اي، سنگ پرتاب
مکن.

ضرب المثل آفريقايي
 
 بد بخت عقل را کور مي کند.


ضرب المثل اسپانيايي
 
 بدون زن، مرد موجودي خشن و نخراشيده بود.


ضرب المثل فرانسوي
 
 «عجله» کاري را که «احتياط» قدغن کرده انجام ميدهد.


ضرب المثل چيني
 
 گريه زن، دزدانه خنديدن است.


ضرب المثل آلماني
 
 داماد زشت و با شخصيت به از داماد خوش صورت و
بي لياقت.

ضرب المثل لهستاني
 
 شتر کوهان خودش را نمي بيند اما کوهان
همسايه اش را به خوبي مشاهده مي کند.

ضرب المثل مراکشي
 
 ثروت را مي توان پنهان کرد ولي فقر را نه.


ضرب المثل يوناني
 
  آهسته برو، هميشه برو.


ضرب المثل امريکايي
 
  آنکه درباره همه چيز مي انديشد، درباره هيچ چيز
 تصميم نمي گيرد.

ضرب المثل چيني
 
 50 سالگي دوره ي پيري جواني است و 50 سالگي
جواني، دوره ي پيري است.

ضرب المثل فرانسوي
 
 براي کسي که شکمش خالي است، هر نوع  باري
سنگين است.

ضرب المثل روسي
 
 بهترين شناگران غرق مي شوند.


ضرب المثل بلغارستاني
 
 «عشق» را نمي شود با پنهان کردن پنهان کرد.


ضرب المثل تازي (عربي)
 
 در ترازوي روز رستاخيز قلم مرد دانشور سنگين تر از
شمشير مرد جنگاور خواهد بود.

ضرب المثل هندي
 
 بدون خطر نمي توان بر خطر غلبه کرد.


ضرب المثل لهستاني
 
 از درون باهوش باش و از بيرون مسخرگي پيشه کن.


ضرب المثل چيني
 
 براي اندرز خوب، بهايي وجود ندارد.


ضرب المثل اسپانيايي
 
 بي رفيق شجاع شجاعت ممکن نيست.


ضرب المثل آلماني
 
 اولين جرقه عشق آخرين جرقه عقل است.


ضرب المثل تازي (عربي)
 
 اگر اقبال (شانس) مرا رئيس قوم سازد، از کجا معلوم 
که بلافاصله نابود نسازد؟!

ضرب المثل مراکشي
 
 از آن کس که خوب بلد است پوست گربه را بکند
بترسيد.

ضرب المثل امريکايي
 
 پول، به عقلا خدمت مي کند و بر احمقان حکومت.


ضرب المثل فرانسوي
 
 خدايا مرا از دوستانم در امان دار، از دشمنانم خودم را
 نجات خواهم داد.

ضرب المثل روسي
 
 براي مرد گرسنه ساعت هر چند بخواهد باشد هنگام
 ظهر است.

ضرب المثل آلماني
 
 با سکوت مي توان شيطان را عصباني کرد.


ضرب المثل بلغارستاني
 
  لياقت داماد، به قدرت بازوي اوست.


ضرب المثل چيني
 
 موفقيت نصيب افراد خواب آلود نمي شود.


ضرب المثل آلماني
 
 با صبر و شکيبايي برگهاي درخت زيتون تبديل به
 ابريشم خواهد شد.

ضرب المثل چيني
 
 يک دروغ تبديل به راست مي شود وقتي که انسان
باورش کنيد.

ضرب المثل آلماني
 
 يک دروغگو مي تواند دور دنيا برود ولي نمي تواند
مراجعت کند.

ضرب المثل لهستاني
 
 عمارت بزرگ را از سايه اش و مردان بزرگ را از
سخنانشان مي توان شناخت.

ضرب المثل چيني
 
 ميهماني خوب است ولي خانه بهتر است.


ضرب المثل روسي
 
 شوهر و بچه را هر چه در بازي هاي خود آرام بگذاريد
بيشتر به شما محبت پيدا ميکنند.

ضرب المثل فرانسوي
 
 به من رفيقي بده که با من گريه کند، دوستي که با
من بخندد را خودم پيدا مي کنم.

ضرب المثل طبرستاني
 
  عشق هفت ثانيه دوام دارد و هوس هفت دقيقه و
اندوه و بيچارگي يک عمر.

ضرب المثل تازي (عربي)
 
 كلمه تير نيست ولي مي تواند دل را بشكافد.


ضرب المثل بلغارستاني
 
 مرد براي آسايش زن مي گيرد و زن به خاطر کنجکاوي
شوهر مي کند.

ضرب المثل اسپانيايي
 
 من به تو غواصي آموخته ام و تو مي خواهي مرا غرق
کني.

ضرب المثل يوناني
 
 بهترين توبه، خودداري از گناه است.


ضرب المثل آلماني
 
 دختر عاقل، جوان فقير را به پيرمرد ثروتمند ترجيح
مي دهد.

ضرب المثل ايتاليايي
 
 اگر نمي خواهي سرت کلاه رود قيمت جنس را از سه
مغازه بپرس.

ضرب المثل چيني
 
 بگذار عدالت حکمفرما باشد اگر چه دنيا خراب شود.


ضرب المثل فرانسوي
 
 اگر مي خواهي قوي باشي نقاط ضعف خود را بدان.


ضرب المثل آلماني
 
 دوستان در فقر شناخته مي شوند .


ضرب المثل روسي
 
 براي عشق عروسي و براي پول کار کن.


ضرب المثل امريکايي
 
 هيچ زني در راه رضاي خدا با مرد ازدواج نمي كند.


ضرب المثل اسکاتلندي
 
 يک مرد بزرگ عيوب مرد کوچک را نمي بيند.


ضرب المثل چيني
 
 سكوت، اشتباه نمي كند.


ضرب المثل هندي
 
 زير درخت چنار سيب مجوي.


ضرب المثل طبرستاني
 
  دو متر زمين شان و مقام غني و فقير را يکسان ميکند.


ضرب المثل ايتاليايي
 
 کار زياد کردن دشوار است و هيچ کار نکردن دشوارتر.


ضرب المثل بلغارستاني
 
 بعضي افراد موقعي که برنده مي شوند مي بازند و
عده اي موقعي که مي بازند برنده مي شوند.

ضرب المثل آلماني
 
 همه چيز، بسيار شود ناچيز و ارزان شود مگر علم
که هر چه بيشتر شود عزيزتر باشد.

ضرب المثل چيني
 
 مهر مادر هرگز پير نمي شود.


ضرب المثل آلماني
 
 گره را با زبانت طوري مزن که نتوان با دندان گشود.


ضرب المثل اسکاتلندي
 
 در صومعه ديگران با آداب خود وارد نمي شوند.


ضرب المثل روسي
 
 اگر مدت چهل روز با مردم به سر بري، يا مانند آنها
مي شوي يا آنها را ترک مي کني.

ضرب المثل تازي (عربي)
 
 داماد که نشدي از يک شب شادماني و عمري
بداخلاقي محروم گشته اي.

ضرب المثل فرانسوي
 
 آتش را به آساني مي توان روشن کرد ولي خاموش
کردنش سخت است.

ضرب المثل يوناني
 
 پلي را که از آن گذشته اي خراب نکن.


ضرب المثل امريکايي
 
 انسان صد سال زندگي نمي کند ولي غصه هزار سال
را مي خورد.

ضرب المثل چيني
 
  مرغي که زياد قد قد ميکند تخم ريز مي کند.


ضرب المثل بلغارستاني
 
 هميشه کمي بترس تا هرگز محتاج نشوي زياد بترسي.


ضرب المثل فنلاندي
 
 زناشويي غصه هاي خيالي و موهوم را به غصه نقد
و موجود تبديل مي كند.

ضرب المثل آلماني
 
 شهرت بيش از عمر زندگي مي کند.


ضرب المثل استکاتلندي
 
 دو نوع زن وجود دارد؛ با يكي ثروتمند مي شوي و با
ديگري فقير.

ضرب المثل ايتاليايي
 
 خالي ترين ظرفها، بلندترين صداها را مي دهد.


ضرب المثل آلماني
 
 اقرار به خطا نيمي از بخشودگي است.


ضرب المثل فرانسوي
 
 براي آدم مست عمق دريا فقط تا زانوست.


ضرب المثل روسي
 
 براي عروسي صبر کن تا دعوتت کنند براي تشييع
جنازه دعوت نکرده برو.

ضرب المثل بلغارستاني
 
 حتي يک احمق وقتي سکوت مي کند دانا شمرده
 مي شود.

ضرب المثل در کتب مقدس
 
 هر چه قفس تنگ تر باشد، آزادي شيرين تر خواهد بود.


ضرب المثل آلماني
 
 تا زماني که امروز مبدل به فردا شود انسان ها از
سعادتي که در اين دم نهفته است غافل خواهند بود.

ضرب المثل چيني
 
 بهتر است آدمي طرف حسادت مردم واقع شود تا
طرف ترحم آنها.

ضرب المثل فرانسوي
 
 خير و نيکي وقتي شناخته مي شود که مي روند.
بدي وقتي معلوم مي شوند که مي آيند.

ضرب المثل ايتاليايي
 
 آن که نميتواند آتش روشن کند نمي تواند عشق بورزد.


ضرب المثل فنلاندي
 
 کاري را که شيطان از عهده بر نيايد زن انجام مي‌دهد.


ضرب المثل آلماني
 
 انسان موفق لاقيد نيست و انسان لاقيد موفق نيست.


ضرب المثل چيني
 
 با يک چشم بالا را مراقب است و با چشم ديگر پايين را.


ضرب المثل اسکاتلندي
 
 معلوماتي که در کودکي فرا گرفته مي شود مانند
نقش در سنگ پايدار مي ماند.

ضرب المثل تازي (عربي)
 
  آنچه زبان مي گويد لزومي ندارد که قلب هم بگويد.


ضرب المثل فرانسوي
 
 حرف زده شده نهالي است که رشد و نمو مي کند.


ضرب المثل نروژي
 
 بدون باختن برنده نتواني شد.


ضرب المثل روسي
 
 مسافرت هزار فرسنگ با يک قدم آغاز مي شود.


ضرب المثل چيني
 
 آن کس که در حضور از تو بترسد در غياب از تو نفرت
دارد.

ضرب المثل ايتاليايي
 
 دوام ازدواج يك قسمت روي محبت است و نُه
قسمتش روي گذشت از خطا.

ضرب المثل اسکاتلندي
 
 پرنده هاي خوردني زياد عمر نمي کنند.


ضرب المثل بلغارستاني
 
 شام کوتاه، عمر طولاني.


ضرب المثل اسلواکي
 
 معتاد نبودن به هيچ عادت، بهترين عادتهاست.


ضرب المثل ولزي
 
 

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • یوزرنام و پسورد نود32